TEZY KONFERENCJI

Konferencja otwiera możliwość zaprezentowania wyników oryginalnych badań naukowych, prac przeglądowych i upowszechniania wiedzy z dziedziny architektury i urbanistyki, w poniższych obszarach tematycznych:

  • Wpływ czynników otoczenia na środowisko mieszkaniowe.
  • Projektowanie zrównoważone a rozwój mieszkań i osiedli: doświadczenia związane z projektowaniem zrównoważonym w kontekście osiedli, zespołów mieszkaniowych i mieszkań, innowacyjne rozwiązania i technologii wspierające zrównoważony rozwój.
  • Aktualne trendy w architekturze mieszkaniowej: eksperymenty, innowacyjne, inteligentne i proekologiczne rozwiązania
  • Przestrzeń publiczna w mieście: funkcje i formy przestrzeni publicznej, znaczenie dla środowiska mieszkaniowego.
  • Społeczne implikacje interakcji w przestrzeni miejskiej: relacja struktury przestrzennej i społeczeństwa, rola architektury i układów przestrzennych w różnych skalach w kształtowaniu relacji społecznych.
  • Problematyka rewitalizacji obszarów miasta i osiedli mieszkaniowych.
  • Współczesne układy kompozycyjne osiedli mieszkaniowych
  • Dziedzictwo historyczne w kontekście środowiska mieszkaniowego
  • Problemy oceny jakości środowiska mieszkaniowego: metody i wskaźniki
Skip to content