PUBLIKACJE

Organizatorzy konferencji zapraszają uczestników zainteresowanych publikacją referatów, do zgłaszania ich (na ogólnych zasadach) do czasopism wydawanych przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury oraz Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Housing Environment

Technical Transactions

PUA – Przestrzeń – Urbanistyka – Architektura

W każdym przypadku warunkiem publikacji jest przesłanie tekstu odpowiadającego wymogom redakcji oraz uzyskanie pozytywnych recenzji w procedurze double-blind review process.

Skip to content