OPŁATY

500 PLN / 120 Euro / 130 USD

Członkowie Rady Naukowej są zwolnieni z opłaty konferencyjnej

W ramach opłaty zapewniamy uczestnikom wyżywienie oraz udział we wszystkich zaplanowanych punktach programu konferencji

Opłaty prosimy wnosić na konto:

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
Warszawska 24, 31-155 Kraków

IBAN: PL40 2490 0005 0000 4600 3419 4146 w EUR
SWIFT (BIC) CODE: ALBPPLPW
ALIOR BANK S.A. ul. Łopuszańska 38d,  02-232 Warszawa
PL09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 – konto podstawowe w PLN
PL62 2490 0005 0000 4530 8997 1704 – konto walutowe w USD

TYTUŁ: Imię, nazwisko,kksm2024konf

Skip to content