KONFERENCJA

PLAKAT KONFERENCJA qr

Serdecznie zapraszamy do udziału w nadchodzącej VI Międzynarodowej Konferencji: Wyzwania stojące przed zrównoważoną architekturą środowiska mieszkaniowego. Wydarzenie zaplanowano w dniach 19-20 kwietnia 2024r., w formie stacjonarnej i online na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Konferencja Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego ma ambicję przedyskutować współczesne problemy kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego i sposoby oddziaływania na czynniki je warunkujące, na tle dorobku badawczego Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Politechniki Krakowskiej.

Obrady Konferencji będą się odbywały w dwóch blokach: pierwszy poświęcony będzie celom, metodom i rezultatom badań nad środowiskiem mieszkaniowym prowadzonych przez zespół obecnej KKŚM na przestrzeni lat 50, drugi podejmie problematykę sposobów przekształcania środowiska mieszkaniowego wobec wyzwań współczesności.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo dołączyć do naszego grona uczestników.

Skip to content