CONFERENCE PROGRAM

CONFERENCE PROGRAM

 

Organizator:

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego A-3

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Patronat:

Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej: Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Dziekan Wydziału Architektury: Prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień – Woźniak

DZIEŃ 1, PIĄTEK 19 KWIETNIA 2024r.
9.30 – 10.00 Rejestracja / Registration
Pawilon konferencyjno – wystawienniczy „Kotłownia”, ul. Warszawska 24
10.00 – 11.00 Uroczyste otwarcie konferencji / Opening ceremony
11.00 – 11.30 Wprowadzenie do tematyki konferencji

prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura – Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Wystąpienie gościa honorowego

Prof. Alcestis Rodi (University of Patras)

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa / coffee break
12.00 – 13.30 Sesja nr 1 / Session 1

Prezentacja rezultatów badań nad środowiskiem mieszkaniowym prowadzonych w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego /

Presentation of the results of research on the housing environment conducted in the Chair of Housing Environment

  Prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk (Politechnika Krakowska)
  Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska (Politechnika Krakowska)
  Dr inż. arch. Karolina Dudzic – Gyurkovich (Politechnika Krakowska)
13.30 – 14.30 Lunch
14.30 – 15.00 Wernisaż wystawy prac prof. Grażyny Schneider – Skalskiej
Budynek „Areszt”, ul. Warszawska 24
15.00 – 16.30 Sesja nr 2 / Session 2
Redefining the concept of sustainability of the housing environment in the face of contemporary challenges.
  Prowadzenie sesji:
prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. dr hab. Inż. arch. Wojciech Bonenberg
  Amos Bar-Eli
Flâneurism Reimagined: From Urban Modernity to Contemporary Residential Environment
  Laura Montedoro, Alessandro Frigerio
  Julia Ivashko, Andrii Dmytrenko, Oleksandr Ivashko, Serhii Belinskyi
Problemy powojennej odbudowy zabudowy mieszkaniowej na Ukrainie
  Roni Mero

Digital twin city: where are the people.

  Tamar Lev-On

Residential art. Contemporary artists referring to dwellings

online Yelda Aydin Türk, Beyza Karadeniz, Ertuğrul Ayyildiz
An innovative urban design approach for pandemics resilient and healthy settlements
online Roman Pilch
Ecological and image changes as a process of implementing modern technologies in the revitalization of multi-family residential buildings
  Dyskusja / Discussion
16.30 – 17.00 Przerwa kawowa / coffee break
17.00 – 18.30 Sesja nr 3  / Session 3

Współczesne miasto w procesie dynamicznych zmian /

The modern city in a process of dynamic change

  Prowadzenie sesji:
dr hab. inż. arch. K. Racoń-Leja, prof. PK, prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
  Marek Frankowicz,
Miasto jako złożony układ adaptacyjny: o potrzebie podejścia interdyscyplinarnego i systemowego w rozwiązywaniu problemów miejskich
  Kinga Racoń-Leja, Krzysztof Barnaś, Olga Kania

Masowa termomodernizacja dziedzictwa mieszkaniowego powojennego modernizmu przy użyciu HBIM/ Mass energy retrofit of the heritage of postwar Modernist housing using HBIM

  Marta Skiba
FCM (Fuzzy Cognitive Mapping) – metoda  wspomagająca podejmowanie decyzji przestrzennych
  Damian Poklewski – Koziełł

Strategia dogęszczania tkanki miejskiej jako element polityki zrównoważonego rozwoju na przykładzie wybranych miast Szwajcarii.

  Justyna Kleszcz
Poszukiwanie nowej jakości zamieszkania we współczesnej wizji miasta – ogrodu – nowe wyzwania i rozwiązania dla samowystarczalności osiedli miejskich.
  Joanna Figurska-Dudek, Anna Martyka, Natalia Sorek, Joanna Owsiak

Rola i wartość ogrodów działkowych w strukturze przestrzennej miasta: studium przypadku Rzeszowa

  Katarzyna Kielin, Mariusz Pers
The potential of the Twin Cities Boulevards in Zamość in the context of contemporary green and blue infrastructure best practices. 
  Dyskusja / Discussion
   
20.00 Bankiet

„Bistro Charlotte”, plac Szczepański 2, 31-011 Kraków

  Zapraszamy Uczestników i Gości na uroczysty bankiet podsumowujący pierwszy dzień Konferencji i dający okazję do kontynuowania rozpoczętych dyskusji.

 

 

 

 

 

DZIEŃ 2, SOBOTA 20 KWIETNIA 2024R.

9.00 – 9.30 Rejestracja / Registration
Pawilon konferencyjno – wystawienniczy „Kotłownia”,
ul. Warszawska 24
9.30 – 11.00 Sesja nr 4  / Session 4
Społeczne aspekty jakości środowiska mieszkaniowego /
Social aspects of housing environment quality
  Prowadzenie sesji:

Dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK

  Małgorzata Hryniewicz
Czy możliwa jest ochrona dziedzictwa i zachowanie tożsamości miejsca przy równoczesnym dynamicznie rozwijającym się środowisku mieszkaniowym?
  Karolina Kozłowska
Kształtowanie bezpiecznego środowiska mieszkaniowego przestrzeni śródmiejskiej
  Anita Orchowska
Badania nad standardem osiedli mieszkaniowych Warszawy w kontekście ich modernizacji
  Dominika Cenda

Krakowskie osiedla mieszkaniowe w kontekście idei miasta 15-minutowego

  Anna Szewczenko, Natalia Bursiewicz
Terapia przestrzenią. Innowacyjne wykorzystanie potencjału przestrzeni miejskiej dla kształtowania zdrowia osób starszych w miejscu zamieszkania
online

 

Joanna Gil-Mastalerczyk, Kinga Kraska, Marta Kowalczyk
O bezpieczeństwie seniorów w przestrzeni sąsiedzkiej PRL-owskich osiedli mieszkaniowych
online Aneta Pawłowska
Wsparcie samodzielności w poruszaniu się po mieście osób z niepełnosprawnością wzroku w kontekście projektu „Przyjazne miasto”
  Dyskusja / Discussion
11.00 Przerwa kawowa / coffee break
11.30 – 13.00 Sesja nr 5  / Session 5

Rozwiązania techniczne i technologiczne w zrównoważonej architekturze mieszkaniowej / Technical and technological solutions for sustainable residential architecture

  Prowadzenie sesji:
dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK
  Mirosław Strzelecki
Elastyczność adaptacji budynków wielorodzinnych, metodyka projektowania
  Alicja Maciejko
Możliwości elastycznego kształtowania planu układów przestrzennych zabudowy z wykorzystaniem budynku na planie litery T.
  Beata Walicka-Góral

Współczesne możliwości kształtowania komfortowego akustycznie środowiska zamieszkania na tle dorobku badawczego i dydaktycznego

  Łukasz Mazur
Zastosowanie innowacyjnych technologii w budownictwie drewnianym jako element kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego
  Adam Turecki

Niezależność energetyczna architektury mieszkaniowej

online Agata Pięt
Kształtowanie sąsiedztw mieszkaniowych a użytkowanie tymczasowe przestrzeni
  Dyskusja / Discussion
13.00 Przerwa kawowa / coffee break
13.30 Uroczyste zamknięcie konferencji / closing ceremony
   

Organizatorzy konferencji zastrzegają, że program może ulec zmianie.

 

Skip to content